فیزیک 1-2-3 دبیرستان

با استفاده از خطوط زیر اموزشهای فیزیک سه کلاس را ببینید(مربوط به شبکه ملی مدارس )

فیزیک 1

http://elearning.roshd.ir/ph1/main/

فیزیک2

 http://elearning.roshd.ir/samin/loadtree.asp?fyear=2&fkind=1

 فیزیک 3

http://elearning.roshd.ir/samin/loadtree.asp?fyear=3&fkind=1

/ 0 نظر / 17 بازدید