انتشار نور‏ ، فیزیک بحث نور

 

 

این تصویر از تعداد بی شماری نقطه مختلف تشکیل شده است . این تعداد را بـی نهایـت فـیـزیـکی ‏می نامیم . هر یک از این نقاط ، در رنگ نور و شدت تابش آن می تواند با نقاط دیگر متفاوت باشد . مثلا نقطه ‏A‏ ، نور به رنگ نارنجی منتشر می کند ولی رنگ نور منتشر شده از نقطه ‏B‏ زرد است ( بعدا می آموزید که ‏تفاوت رنگ ، مربوط به تفاوت طول موج یا تفاوت فرکانس نور منتشر شده است ) .‏

شدت نور منشر شده از نقطه ‏C‏ خیلی کم است . از نقاط ‏D‏ و ‏E‏ یک نوع رنگ سبز ( با طول موج های ‏مشابه ) منتشر می شود ولی شدت تابش نور از نقطه ‏D‏ یا روشنایی آن ، بیشتر از شدت تابش نور از نقطه ‏E‏ ‏است ( بعدا می آموزید که شدت تابش نور، مربوط به تعداد فوتون هایی است که در هر ثانیه منتشر می شوند) .‏

سوال : از هریک از نقاط شکل فوق ، در چه جهاتی نور منتشر می شود ؟

اجسام گوناگون که آن ها را شئ نوری می نامیم ، از نقاط بی شماری تشکیل شده اند و هر نقطه از آن ها به ‏جهت های بی شماری نور منتشر می کند .‏

نور می تواند توسط اجسام تولید شود ( مانند شعله یا لامپ برقی ) یا به وسیله آن ها بازتاب ( منعکس ) ‏شود . مثلاً در شکل قبل ، نور سفید خورشید به پرنده تابیده و هر نقطه از آن ، بخشی از نور تابیده را منعکس ‏کرده است .‏

محیطی ( مانند هوا یا شیشه ) که نور از آن عبور می کند ( در آن منتشر می شود ) ، محیط شفاف نامیده می ‏شود .

/ 0 نظر / 32 بازدید